COSMO C850

COSMO > เครื่องถอดยาง ถ่วงล้อ

  • เครื่องถ่วงล้อ รถบรรทุก
  • เครื่องถ่วงล้อ ระบบคอมพิวเตอร์
  • เครื่องถ่วงล้อ ระบบเกย์จอัตโนมัติ
  • ถ่วงล้อ หนัก 150 kgs
  • ถ่วงล้อ ขอบ 10-24”
  • ไฟฟ้า 220V.
  • ความเร็วรอบ 200 rpm
  • ระยะเวลาทำงาน 8 วินาที
  • น้ำหนัก 273 kgs.
  • พร้อมฝาครอบเครื่องถ่วงล้อ และชุดยกล้อระบบลม