COSMO C800

COSMO > เครื่องถอดยาง ถ่วงล้อ

  • เครื่องถ่วงล้อ ระบบคอมพิวเตอร์
  • ถ่วงล้อ หนัก 65 kgs.
  • ถ่วงล้อ ขอบ 10-24”
  • ความเร็วรอบ 200 rpm
  • ไฟฟ้า 220V.
  • ระยะเวลาทำงาน 8 วินาที
  • น้ำหนัก 103 kgs.
  • พร้อมฝาครอบเครื่องถ่วงล้อ