COSMO B200

COSMO > เครื่องถอดยาง ถ่วงล้อ

  • เครื่องถอดยางขนาดมาตรฐาน
  • เครื่องถอดยางระบบล็อกมือง่ายต่อการบำรุงรักษา
  • ถอดยางขอบ 10-24”
  • ไฟฟ้า 220 volt.
  • น้ำหนัก 190 kgs.
  • มอเตอร์ 750 W.